Vilkår & betingelser

 

Ansvarsfraskrivelse

Du kan bruge denne hjemmeside, hvis du accepterer at være underlagt følgende vilkår og betingelser, og du accepterer at være bundet af disse vilkår og betingelser ved at få adgang til, bruge eller downloade materiale fra hjemmesiden.

Betalte Undersøgelser Online hjemmeside tilbydes som en gratis informationstjeneste fra C2O Media Limited.

Betalte Undersøgelser Online gør et rimeligt forsøg på at give præcis, relevant og ajourført information på denne hjemmeside, Betalte Undersøgelser Online giver ingen garantier eller erklæringer om dens nøjagtighed. Betalte Undersøgelser Online påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler i indholdet på denne hjemmeside. Oplysningerne i denne hjemmeside er kun tænkt som illustration og foregiver ikke at være udtømmende eller at yde juridisk rådgivning om eventuelle særlige spørgsmål. Alle oplysninger er underlagt efterfølgende variationer, uden forudgående varsel efter vores skøn. Dette påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.

Enhver tredjeparts software, som kan downloades fra en hjemmeside, der drives af en tredjepart, hvad enten den er nævnt på eller knyttet til Betalte Undersøgelser Online hjemmeside, påhviler denne tredjemand og ikke Betalte Undersøgelser Online, som ikke påtager sig noget ansvar eller erstatningsansvar der opstår i forbindelse med eventuelle tab, skader, virus eller på anden måde opstår som følge af downloading af sådan software af dig eller enhver bruger. Bemærk, at alle link til en tredjeparts websted ikke betyder, at vi godkender indholdet eller brugen af et sådant websted eller de varer eller tjenester, der tilbydes af tredjemand.

 

Opsummering

Betalte Undersøgelser Online påtager sig intet ansvar for direkte, indirekte, tilfældige, specielle eller efterfølgende skader eller tab, herunder, uden begrænsning, tab af fortjeneste, driftstab, tab af programmer eller andre data på dine informations håndteringssystem eller på anden vis pådraget af dig eller nogen tredjepart som følge af din adgang til eller brug af Betalte Undersøgelser Online hjemmeside eller nogen hjemmeside, som er direkte eller indirekte linket til nogen sider på Betalte Undersøgelser Online hjemmeside. Oplysningerne kan være ufuldstændige, forældede eller unøjagtige, og kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Brugere bør altid søge passende juridisk rådgivning, før du træffer eller afstår fra at træffe foranstaltninger.

Det er dit ansvar at sikre, at din adgang til Betalte Undersøgelser Online hjemmeside er fri for virus, worms, trojanske heste og andre elementer af destruktiv karakter. Betalte Undersøgelser Online påtager sig intet ansvar for direkte, indirekte, tilfældige, specielle eller efterfølgende skader eller tab, for tab af fortjeneste, data eller brug afholdt af dig eller nogen tredjepart, som følge af din adgang til eller brug af Betalte Undersøgelser Online hjemmeside eller nogen hjemmeside, som er direkte eller indirekte linket til nogen sider på Betalte Undersøgelser Online hjemmeside.